admin Nekomentované

Aké stroje treba použiť na obrábanie príkmenného pásu a na medziriadkový pás vo vinohrade, v sade ?

Na aktívne obrábanie príkmenného pásu (vinohrad, sad) a mechanické ničenie buriny, plevelu a pod. sú vhodné špeciálne stroje s tzv. pracovnými hlavicami (podrezávacia radlička, diskovač, rotačný kyprič, mulčovač) ovládanie s dotykovým čidlom,čím dochádza k vyklápaniu-zaklápaniu uvedenej hlavice pri prekonávaní prekážky (kamienok, stĺp, kolík).
Na medziriadkové obrábanie sú vhodné rôzne druhy rotačných kypričov (tzv. zásuvný) dvojradových diskov, šípových radličiek, prípadne naorávacích pluhov (v menšej miere).
Na hĺbkové uvoľnenie pôdy pri trvalo zatrávneným medziradím sa doporučujú hĺbkové radlice, prípadne so súčasnou možnosťou prihnojenia.