E-MAIL KONTAKT

office@grossanova.sk

TEL. KONTAKT

+421 903 468 572

ADRESA

Piaristická 2, 949 01 Nitra

E-MAIL KONTAKT

office@grossanova.sk

TEL. KONTAKT

+421 903 468 572

ADRESA

Piaristická 2, 949 01 Nitra

Komunálne stroje

Názov zákazníka Značka – typ stroja ks Rok dodania
Občianske združenie OAMS
086 45 Marháň
Caravaggi 150 M 1ks 2008
Obec Tajná, 952 01 Tajná Caravaggi 150 M 1ks 2008
Obec Červený Hrádok,
951 82 Červený Hrádok 193
Caravaggi 150 M 1ks 2008
Obec Paňa 951 05 Paňa 26 Caravaggi 150 M 1ks 2008
Obec Malženice 919 29 Malženice 294 Caravaggi 150 M 1ks 2008
Obec Malý Cetín 951 07 Malý Cetín 105 Caravaggi 150 T 1ks 2008
Obec Nemčiňany, 951 81 Nemčiňany Caravaggi 190 T 1ks 2008
Obec Bánov 941 01 Bánov Caravaggi 190 T 1ks 2008
EVPÚ a.s. Trenčianska 19 018 51 Nová Dubnica Caravaggi 190 T 1ks 2008
Obec Nevidzany, 951 62 Nevidzany Caravaggi 190 M 1ks 2008
Obec Čierne Klačany, 953 05 Zlaté Moravce Caravaggi 190 M 1ks 2008
Obec Slepčany 951 52 Slepčany 241 Caravaggi 190 M 1ks 2008
Obec Tekovské Nemce Tekovská 405 966 54 Tekovské Nemce Caravaggi 190 M 1ks 2008
Obec Križovany nad Dudváhom 919 24 Caravaggi 190 M 1ks 2008
ARGUSS s.r.o Nakladanie s odpadmi Blumentálska 19 814 99 Bratislava Caravaggi 190 M + vozík 1ks 2008
Novátor Košice Omská 14 Košice Caravaggi 190 E 1ks 2008
Obec Turča nad Bodvou 044 02 Turča nad Bodvou Caravaggi 190 E 1ks 2008
Obec Kračúnovce 087 01 Kračúnovce 350 Caravaggi 100 T 1ks 2008
Horváth trans, Zsolt Horváth
Ružový háj 1358
929 01 Dunajská streda
Caravaggi 100 E 1ks 2008
František Sanisló- NOVÁTOR
Prevádzka- Trolejbusová 2
040 01 Košice
Caravaggi Cippo 10 M 1ks 2008
Novátor Košice Omská 14 Košice Caravaggi 50 M 1ks 2008
Obec Sučany Námestie SNP 8
038 52 Sučany
Caravaggi 80 M 1ks 2008
Obec Bystričany Mirka Nešpora1/17
972 45 Bystričany
Caravaggi 200 M 1ks 2008
Stredoslovenská energetika, a.s.
Žilina
Obec Zemplínske Hámre
Caravaggi 230 1ks 2010
Stredoslovenská energetika, a.s.
Žilina
Caravaggi 230 4ks 2011
Služba mestký podnik
Stropkov
Caravaggi 230 1ks 2011
Služba mestký podnik
Stropkov
Caravaggi 190 1ks 2011
Ing. Rubaninský
Zlaté Moravce
Caravaggi 150 1ks 2012
Mannet s.r.o.
Madunice
Caravaggi Bio 190 1ks 2017
Mesto Fiľakovo Caravaggi drvič BIO 600 s motorom 1ks 2017

GANDINI

Názov zákazníka Značka – typ stroja ks Rok dodania
Obec Kalná nad Hronom
Obec Kozárovce
Gandini Bio 81 TPS 1ks 2008
Združenie obcí
Mikroregión Klátovské rameno
929 01 Malé Dvorníky 153
Gandini Bio 85 MTS
Gandini Forest cut 48
Gandini TPS
1ks 2008
Občianske združenie OAMS
086 45 Marháň 226
Gandini Chipper 150
Gandini MTS
1ks 2008
Technické služby Partizánske Gandini Biomatich 89
Gandini MTS
1ks 2008
Mestské služby, Tehelná 3
949 85 Nitra
Gandini Chipper 150
Gandini TPS
1ks 2008
NDS a.s
Mlynské Nivy 45
821 09 Bratislava
Gandini Chipper 170
Gandini TPS
1ks 2008
Služba Veľké Zálužie, spol. s.r.o.
Veľké zálužie
Gandini Biomatich 85 MTS 1ks 2009
Obecný úrad Chorvátsky Grob
Chorvátsky Grob
Gandini Chipper 150
Gandini MTS
1ks 2010
UNIKONT Slovakia, spol. s.r.o.
Dubnica nad Váhom
Gandini Biomatich 85 MTS 1ks 2012

LAMBORGHINI

Názov zákazníka Značka – typ stroja ks Rok dodania
Národná diaľničná spoločnosť traktor R-610 14ks 2006
Obecný úrad Dobrá Niva traktor R-276 DT 1ks 2008
VTSÚ Záhorie traktor R-6150 1ks 2008
Národná diaľničná spoločnosť traktor R-6115 (novinka) 3ks 2008
Hanes Slovakia, spol. s.r.o.
Trnava
traktor R-2.90 DT Base 1ks 2011
UNIKONT Slovakia, spol. s.r.o.
Dubnica nad Váhom
traktor R-2.60 DT 1ks 2012
Vojenský technický a skúšobný ústav
Záhorie
pneumatiky na traktor R-6.150 1 sada 2012

MOMAC

Názov zákazníka Značka – typ stroja ks Rok dodania
SÚTTSK Senica hydraulický ramenový drvič MORIS DOC400A 1ks 2004
SÚTTSK Dunajská Streda hydraulický ramenový drvič MORIS DOC400A 1ks 2004
RSÚC Trnava hydraulický ramenový drvič MORIS DOC302 1ks 2005
Lesy SR, IZ Vranov nad Topľou hydraulický ramenový drvič MORIS DOC302 1ks 2005
Národná diaľničná spoločnosť hydraulický ramenový drvič MORIS DOC400 14ks 2006
Národná diaľničná spoločnosť hydraulický ramenový drvič MORIS DOC400 avant 3ks 2008
Slovenská správa ciest Komárno hydraulický ramenový drvič MORIS DOC300 1ks

OSTATNÉ

Názov zákazníka Značka – typ stroja ks Rok dodania
Jozef Kopáček – SHR
Poľný Kesov
traktorová radlica ZRT 2 1ks 2010
Stromc Slovakia, s.r.o.
Nitra
ťahaný postrekovač SEA Turbmatic DEF 1ks 2010
Stromc Slovakia, s.r.o.
Nitra
mulčovací stroj Rinieri TRL 225 1ks 2010
Obec Malé Dvorníky plastový kontajner 1300 l 36ks 2011
Obec Malé Dvorníky plastový kontajner 200 l 18ks 2011
Obec Malé Dvorníky plastový kontajner 110 l 140ks 2011
Obec Malé Dvorníky domáci komposter 720l 250ks 2011
Hanes Slovakia, s.r.o.
Trnava
čelný nakladač Sigma 1ks 2011
Dolné Obdokovce zametač KM-T 2300 1ks 2011
Dolné Obdokovce hydraulická radlica na sneh ZRM 2600 1ks 2011
Dolné Obdokovce sypač za traktor GAMBERINI PR 1400 l 1ks 2011
PD DEVIO
Nové Sady
hydraulický ramenový nakladač na slamu ICARBAZZOLI B6S-R 1ks 2011
JHR, s.r.o.
ERB finančné služby
vzadu nesená hydraulická radlica ZHR 2600 2ks 2012
Manet, s.r.o. drvič drevenej hmoty OM S810P 1ks 2012
UNIKONT Slovakia spol. s.r.o.
Dubnica nad Váhom
čelný nakladač Sigma 1ks 2012
UNIKONT Slovakia spol. s.r.o.
Dubnica nad Váhom
vlečka za traktor Agados 1ks 2012
Vojenský technický a skúšobný ústav
Záhorie
kompaktor Amazone 1ks 2012
Vojenský technický a skúšobný ústav
Záhorie
vzadu nesená radlica ZRH 2600 1ks 2012
Anja Agrotechnik
Jaslovské Bohunice
Rinieri FRP20D 2015
MANNET s.r.o.
Madunice
Štiepkovač CIP 1300 1ks 2015
Polynova s.r.o
Kvetoslavov
Nakladač IB4800L69 1ks 2015
ZŠ Krčmeryho
Nitra
Gastrokomposter GG02 1ks 2015
Obec Zbehy
Zbehy
Gastrokomposter GG02 1ks 2015
Hattech s.r.o
Humenné
Gastrokomposter GG02 1ks 2015
Obec Vlčany Hydraulický ramenový mulčovač FRONTONI, model ELITE 400 1ks 2016
Obec Veľká Mača Štiepkovač s vlastným motorom model NEGRI C19DL 1ks 2016
NDS a.s. OZ Galanta Oplotenie a jeho súčasti súbor 1ks 2017
AGRO TECH WINE s.r.o Cisterna Joskin 8400 l 1ks 1ks 2017
Šupa Technika s.r.o Rosič IDEAL RHONE TOP 2000 1ks 1ks 2017
Top